1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

EU4Sea-rail

EU4SEA-rail je železniční koridor v ose Skandinávie/Severní moře/Baltské moře – Berlín – Drážďany/Norimberk – Praha – Budapest/Vídeň – Středozemní moře/ Černé moře. EU4SEA-rail spojuje důležité evropské přístavy jako Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Rostock a Sassnitz, Koper, Trieste a Rijeka, Constanta a Athény s rostoucími regiony rozšířené Evropské Unie.

 • pro zvládnutí prognózovaných pozemních přeprav k důležitým evropským námořním přístavům
 • pro intenzifikaci hospodářských vztahů mezi přilehlými státy
 • pro přípravu konkurenceschopných nabídek železniční dopravy pro služební cesty, cesty do zaměstnání a turisty
 • pro převádění osobní a nákladní dopravy ze silnice na železnici
 • pro snížení emisí z dopravy a zlepšení energetické efektivity dopravy mezi zeměmi koridoru

Geografické dimenze

Koridor EU4SEA-rail doplňuje prioritní osu č. 22 transevropské dopravní sítě TEN-V, která doposud končí na severu v Drážďanech (Svobodný stát Sasko), a zahrnuje následující doplňky:

Zařazení koridoru EU4SEA-rail do sítě TEN-V
 • prodloužení na sever přes Drážďany
  • do Hamburku, Bremerhavenu und Wilhelmshavenu (při zapojení částí sítě TEN-V č. 20)
  • do Rostocku a Sassnitz
 •  prodloužení na jih přes Linec resp. Vídeň
  • doplňující spojení k Jaderskému moři prodloužením prioritní osy č. 22 TEN-V přes Graz k přednostní ose č. 6 TEN-V (Lyon – Trieste/Koper – Ljubljana – Budapest – ukrajinská hranice)
 • doplňující spojení přes panevropský koridor Xa (Maribor do Zagrebu)

 • prodloužení na jih přes Budapest
  • doplňující spojení do Chorvatska a Srbska integrací částí panevropského koridoru Vb (Budapest – Zagreb), Vc (Budapest – Osijek) sowie Xb (Budapest – Beograd)

Dopravní dimenze

Koridor EU4SEA-rail spojuje důležité evropské přístavy Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven, Rostock a Sassnitz, Koper, Trieste a Rijeka, Constanta a Athény s rostoucími regiony v rozšířené Evropské Unie.

Obsluhovaná oblast koridoru EU4SEA-rail:
 • délka 2.820 km
 • 75 milionů obyvatel
 • 11 států
 • 4 moře / 9 námořních přístavů
 • důležité vnitrozemské přístavy
 • 11 mezinárodně významných evropských hlavních měst
 • spojení k přímořským dálnicím

Koridor zpřístupňuje města a regiony s vysokou hustotou osídlení a signifikantními hospodářskými potenciály. Atraktivní jízdní doby v osobní železniční dopravě a kapacity v nákladní železniční dopravě, orientované na poptávku, jsou důležitými předpoklady pro sociální a hospodářské srůstání (obchodní cesty, mobilita zaměstnanců, turistika, obchod, mezinárodná dělba práce) v Evropě.


Marginalspalte

© Institution