1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Iniciativa

Přilehlé státy (zástupci ministerstev dopravy a přístavů) se na konferenci v červnu 2008 dohodly na etablování výkonného železničního dopravního koridoru čtyř moří (EU4SEA-rail), který překoná stávající úzká hrdla a po realizaci bude vyhovovat kvantitativním resp. kvalitativním požadavkům současné i budoucí osobní a nákladní dopravy ve vysoké kvalitě. V této souvislosti by měly být prověřeny a realizovány vhodné formy koordinované spolupráce k dosažení uvedeného cíle (např. Prohlášení o záměru, pracovní skupina nebo skupiny, koordinátor EU). Prvním postupným cílem je zařazení koridoru do revize směrnic Evropské komise pro TEN-V.

Dlouhodobě je iniciativa cílena k tomu, aby pro občany a podniky v připojených regionech byly generovány bezprostřední výhody z rozvoje evropských dopravních sítí. 

Aliance účastnických států EU4SEA-rail sleduje cíl výrazného zvýšení traťové rychlosti pro osobní dopravu a zlepšení kapacitních parametrů, relevantních pro nákladní dopravu.

 • Tím má být dosažena podstatně vyšší výkonnost tratí jako celku, která bude odpovídat těmto cílům mobility:
 • lepší dostupnost regionů na větší vzdálenosti v mezinárodní osobní dopravě
 • intenzifikace propojení mezinárodního obchodu na vnitřním trhu EU
 • zvládnutí nárůstů obslužných přeprav k námořním přístavům v Severním a Baltském moři, a rovněž v Jaderském a Černém moři
 • podpora převádění nákladní dopravy ze silnice na železnici a také – napojením EU4SEA-rail na přímořské dálnice – na lodní dopravu
 • účinný příspěvek k evropské kohezi a integraci propojením různých hospodářských a kulturních oblastí a odstraňováním disparit
 • impulzy růstu a produktivity v regionech zvyšováním mobility obyvatel a zboží
 • posilování lokálních výhod hospodářských odvětví, usídlených v regionech
 • naplňování požadavků na mobilitu ekologicky efektivním dopravním systémem, m.j. podpora politických cílů na ochranu klimatu snižováním emisí CO2

Marginalspalte

© Institution