1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Studie k Přípravným dokumentacím

Studie k „Přípravným dokumentacím pro novostavbu vysokorychlostní železniční tratě Drážďany – Praha“, financovaná v rámci programu TEN-T, byla dokončena ve stanoveném termínu do konce prosince 2015. Obsahuje přípravné dokumentace pro přeshraniční úsek mezi Heidenau (D) a Ústím nad Labem (CZ) a pro pokračování tratě do Prahy na české straně.

Nejdůležitější výsledky jsou ve zkrácené formě shrnuty v brožurce.

V rámci studie vypracovala DB Netz AG kromě dopravního zadání také studii jízdního řádu pro úsek Drážďany – Ústí nad Labem. Tyto dokumenty potvrzují zásadní cíle, které Sasko spojuje s touto novou tratí.

Podrobné výsledky jsou k dispozici v prezentacích k informační akci.

Novostavbou železniční tratě má být zkrácena jízdní doba v osobní dopravě mezi Drážďanami a Prahou z dnešních více než 2 hodin na dobu kratší než 1 hodinu, kapacita nákladní dopravy se má výrazně zvýšit, hluková zátěž podél stávající tratě se má snížit a trasa nebude ohrožena povodněmi.

Marginalspalte

Studie k předběžným plánovacím prácím

Titelgrafik

© Institution