1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Koridor Orient/East-Med

Vzrůstající mezinárodní propojení zemí EU s jejich sousedními zeměmi vede k rostoucím dopravním zátěžím. Tyto zátěže mohou jednotlivé druhy dopravy zvládat jen do určité míry. Proto jsou potřebné mezinárodní multimodální koridory.

Koridor Orient/East-Med patří k devíti jádrovým síťovým koridorům Transevropské dopravní sítě TEN-V a bude od roku 2014 propojovat střední Evropu s přímořskými rozhraními Severního a Baltského moře a Černého a Středozemního moře.

Tento koridor integruje dosavadní prioritní projekty 7 a 22, železniční nákladní koridor 7 a Koridor E-ERTMS. Jeho průběh tak převážně odpovídá koridoru EU4SEA-rail, vypracovanému Svobodným státem Sasko již v roce 2008.

Tento koridor zlepší napojení nejdůležitějších hospodářských center ve střední Evropě na moře a podpoří rozvoj námořních přístavů jako důležitých multimodálních logostických platforem.

Koridor zahrnuje jak železniční tak silniční spojení a vnitrozemskou vodní cestu Labe. Prochází přitom devíti členskými státy Evropské Unie a nabízí spojení ve směru do Turecka a na Kypr.

Marginalspalte

© Institution