1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Historie

Saskem procházejí důležité tratě mezinárodní nákladní železniční dopravy ve směru východní – jihovýchodní Evropa. Tyto tratě jsou součástí dopravní sítě TEN-V. V této dopravní síti Evropská komise a členské státy EU již v roce 2004 vybraly 30 dopravních projektů, které mají být vzhledem k jejich zvláštnímu významu realizovány jako přednostní priority. Jedním z těchto 30 prioritních projektů je osa 22 TEN-V, která probíhá jako železniční trať z Drážďan a Norimberka směrem do jihovýchodní Evropy.

V Sasku je přeshraniční železniční spojení v labském údolí důležitou součástí tohoto koridoru. Kromě spojení Prahy a Drážďan má velký význam i pro mezinárodní přepravy do přístavů Severního a Baltského moře.


Marginalspalte

© Institution