1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Elbtalstrecke
Inhalt

Novostavba železniční tratě Praha – Drážďany

Mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko existuje jasně proklamovaný cíl zlepšit železniční spojení mezi Prahou a Drážďanami tak, aby odpovídalo budoucím požadavkům na narůstající objem nákladní dopravy a kratší jízdní doby v osobní dopravě.

Vedením trasy mimo údolí Labe má být zkrácena jízdní doba mezi Prahou a Drážďanami v osobní dopravě ze současných více než 2 hodin na dobu kratší než 1 hodinu, kapacita pro nákladní dopravu se má výrazně zvýšit, hlukové zatížení podél stávající trasy má být sníženo a trasa má být vedena mimo zátopovou oblast.

Výstavbou této nové železniční tratě bude trvale zajištěna konkurenceschopnost Svobodného státu Sasko díky lepšímu napojení na dynamicky rostoucí trhy zemí jižní a jihovýchodní Evropy, a výhledově bude odstraněno kapacitní hrdlo v napojení německých námořních přístavů.

Schematische Darstellung

(© SMWA)

Marginalspalte

© Institution